Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt lag är förbjudet att röka.

Förbudet finns till för att skydda människor från att bli utsatta för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem. Särskilt känsliga är barn och unga samt personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök.

Ny lagstiftning från 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 börjar lagen om tobak och liknande produkter att gälla och det innebär att fler platser utomhus kommer att omfattas av rökförbudet, till exempel lekplatser,uteserveringar och hållplatser för kollektivtrafik. Rökförbudet omfattar även fler produkter än tidigare.

Förutom de rökfria miljöer som redan finns, kommer från den 1 juli 2019 följande miljöer också att omfattas av rökförbud:

  • Uteserveringar till restauranger och kaféer
  • Utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik
  • Inhägnade platser avsedda för idrottsutövning
  • Lekplatser dit allmänheten har tillträde
  • Entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, såsom butiker, bibliotek, biografer och teatrar

Platser som sedan tidigare omfattas av rökförbudet:

  • lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
  • lokaler som är avsedda för hälso-och sjukvård
  • lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel
  • i restauranger och på andra serveringsställen, utom när servering sker utomhus

Produkter som omfattas av förbudet

Rökförbudet gäller, förutom tobak, från 1 juli 2019 även elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (ex. vattenpipa eller så kallade rökstenar). Förbudet gäller inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

För dig som är ansvarig för någon av de miljöer som ska hållas rökfria

Du som äger eller bedriver verksamheten på något område som är rökfritt ska se till att förbudet följs. Du har ansvar för att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Personer som inte följer rökförbudet får avvisas.

I textpuffen finns informationsblad som riktar sig till de olika miljöerna som berörs av ändringen i lagen.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvar på rökfria miljöer vilket innebär att rökförbud och informationsansvar kommer att följas upp.

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

Translate the website with Google translate.