Tobak, folköl och receptfria läkemedel

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. Tillsynen är avgiftsbelagd och avgifterna finns beslutade i en särskild taxa.

Anmälan ska lämnas till Miljö- och byggnämnden om du avser sälja tobak och folköl.

Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel görs till Läkemedelsverket.

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

Translate the website with Google translate.