Livsmedelsverksamhet

För att du som livsmedelsföretagare ska uppfylla ditt ansvar kring livsmedel utförs en livsmedelskontroll av kommunens miljökontor.

Livsmedelskontrollen är en skyldighet som följer med EU-medlemskapet. Livsmedelskontrollens mål är att livsmedelsföretagaren uppfyller sitt ansvar att livsmedel ska vara säkra och att konsumenten inte vilseleds. Lagstiftningen är mer målstyrd än detaljreglerande. Ansvaret för att maten är säker ligger alltid på verksamhetsutövaren.

Företagets ansvar:

  • Att endast släppa ut säkra livsmedel på marknaden
  • Att informera rätt
  • Att inte vilseleda

Kontrollmyndighetens ansvar:

•Att kontrollera att livsmedelsföretagare följer lagstiftningen och livsmedelsföretagare som inte följer lagstiftningen korrigerar sig.
•Vi ger även allmänna råd till den som vill starta en livsmedelsverksamhet.

 

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

Translate the website with Google translate.