Miljö och hälsa

På miljö- och byggavdelningen handlägger vi olika ärenden som rör miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel.


Kontakta alltid oss om du planerar att starta en verksamhet, eller anlägga till exempel ett enskilt avlopp eller en värmepumpsanläggning. Många verksamheter och anläggningar kräver registrering, anmälan eller tillstånd. Ta alltid i god tid reda på vad som gäller.Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till oss finns här till höger.

Senast uppdaterad den 23 november 2020

Translate the website with Google translate.