Kultur och fritid

Blanketter som rör kultur- och fritidsavdelningen hittar du här, de kan även hämtas på- eller beställas hem via administratör. Besvarade blanketter kan lämnas direkt till administratör, alternativt skickas per post eller lämnas i postlådan: storgatan 13, 939 31 Malå.

Blanketter till Kultur- och fritidsnämndens bidrag/stipendium.

Alla blanketter öppnas i eget fönster och i PDF-format.
Blanketterna ses över och revideras årligen.

Sista inlämningsdag för utvecklingsbidrag/Kulturbidrag för 2020 är 31/1 2020.

Sista inlämningsdag för eftersökning av föreningsbidrag för 2019-års verksamhet är 31/3 2020. 

Blankett 1 - Redovisning av årliga föreningsuppgifter (pdf)

Blankett 2 - Ansökan om Aktivitetsbidrag (pdf)
(sista ansökningsdag 31/3 2020)

Blankett  Närvarokort (pdf)

Blankett 3 - Ansökan om Lokalbidrag (pdf)
(sista ansökningsdag 31/3 2020)

Blankett 4 - Ansökan om Anläggningsbidrag (pdf)
(sista ansökningsdag 31/3 2020)

Blankett 5 - Ansökan om bidrag till Studieförbund(pdf)
(sista ansökningsdag 30/4 2020).

Blankett 6 - Ansökan om kulturbidrag - utvecklingsbidrag (2020) (pdf) 
(sista ansökningsdag 31/1 2020).

Blankett 7 - Ansökan om kulturbidrag - snabbkultur 2020 (pdf)

Blankett 8 - Ansökan om bidrag för särskilda ändamål (pdf)

Blankett 9 - Återrapportering av verksamhetsåret(pdf)

Blankett 10 - Nominering av stipendiater (pdf)
(sista nomineringsdag 30/4 2020)


Malå kulturskola

Blankett för anmälan till Malå Kulturskola (pdf)

 

Blanketterna aktiveras igen när ny ansökningsperiod startat.

Senast uppdaterad den 8 juni 2020

Translate the website with Google translate.