Kultur och fritid

Blanketter som rör kultur- och fritidsavdelningen hittar du här, de kan även hämtas på- eller beställas hem via administratör. Besvarade blanketter kan lämnas direkt till administratör, alternativt skickas per post eller lämnas i postlådan: storgatan 13, 939 31 Malå.

Blanketter till Kultur- och fritidsnämndens bidrag/stipendium.

Mer info kan läsas på sidan för Föreningsbidrag

Alla blanketter öppnas i eget fönster och i PDF-format.
Blanketterna ses över och revideras årligen.

Regler för bidrag till föreningar och studieförbund, samt nominering av stipendiater i Malå kommun (pdf)

Blankett 1 - Redovisning av årliga föreningsuppgifter (pdf)

Blankett 2 - Ansökan om Aktivitetsbidrag (pdf)
(sista ansökningsdag 31/3 2022)

Blankett  Närvarokort (pdf)

Blankett 3 - Ansökan om Lokalbidrag (pdf)
(sista ansökningsdag 31/3 2022)

Blankett 4 - Ansökan om Anläggningsbidrag (pdf)
(sista ansökningsdag 31/3 2022)

Blankett 5 - Ansökan om bidrag till Studieförbund(pdf)
(sista ansökningsdag 30/4 2022).

Blankett 6 - Ansökan om kulturbidrag - utvecklingsbidrag (2022) (pdf) 
(sista ansökningsdag 31/1 2022).

Blankett 7 - Ansökan om kulturbidrag - snabbkultur 2021 (pdf)

Blankett 8 - Ansökan om fritidsbidrag 2021 (pdf)

Blankett 9 - Återrapportering av verksamhetsåret(pdf)

Blankett 10 - Nominering av stipendiater (pdf)
(sista nomineringsdag 20/4 2021)

Blankett 11 - Kick-starts bidrag 2021 (pdf)


Malå kulturskola

Blankett för anmälan till Malå Kulturskola (pdf)

 

Blanketterna aktiveras igen när ny ansökningsperiod startat.

Senast uppdaterad den 3 maj 2021

Translate the website with Google translate.