Language Lättläst E-tjänster

Ekonomienhet

Ekonomienheten hanterar kommunkoncernens ekonomiadministration.

Bland annat löpande redovisning och fakturahantering, budget, bokslut samt finansfrågor.
Inom enheten ingår även upphandling. Vi hjälper gärna till om du har frågor som rör kommunens ekonomi.

 

Senast uppdaterad den 8 juli 2019

Translate the website with Google translate.