Löner

Löners huvuduppgift är att stödja kommunens avdelningar inom det personaladministrativa området löneadministration, försäkringsfrågor, pensioner, avtalstolkning, personalpolitiska dokument, stöd till avdelningarna inom rehabilitering och arbetsmiljöområdet, jämställdhetsfrågor.

Senast uppdaterad den 15 juni 2021

Translate the website with Google translate.