Language Lättläst E-tjänster

Personal- och löneenhet

Enhetens huvuduppgift är att stödja kommunens avdelningar inom det personaladministrativa området löneadministration, försäkringsfrågor, pensioner, avtalstolkning, personalpolitiska dokument, stöd till avdelningarna inom rehabilitering och arbetsmiljöområdet, jämställdhetsfrågor.

Senast uppdaterad den 28 maj 2019

Translate the website with Google translate.