Utvecklings- och arbetsmarkandsenheten

Vid utvecklings- och arbetsmarknadsenheten har vi i uppdrag att stödja det lokala näringslivet och den allmänna utvecklingen samt jobba med arbetsmarknadsfrågor inom Malå kommun.

Övergripande frågor som vi arbetar med är strategiska tillväxtfrågor, utveckling och tillväxt, näringsliv, nyföretagande, kommunövergripande projekt och EU-projekt, varuhemsändning, internationell verksamhet, flyktingmottagning, turism, landsbygdsutveckling, företagsrådgivning, hjälp att söka projektmedel mm.

Senast uppdaterad den 2 juni 2021

Translate the website with Google translate.