Arbetsmarknadsenhet

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att i nära samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Individ- och Familjeomsorg, Komvux och andra aktörer, verka för minskad arbetslöshet och bidragsberoende bland Malå kommuns invånare.
Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsidé är att stärka, stödja och motivera den enskilde till arbete utifrån den enskildes och marknadens behov.

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter

  • Arbetsmarknadspolitiska program
  • Kommunalt feriearbete för ungdomar mellan 16-18 år under 2 veckor varje sommar
  • Kommunalt uppföljningsansvar upp till 19 år
  • Galejan, möjligheternas hus
  • Särskilda insatser för personer med arbetshandikapp, arbetsträning, skyddat arbete

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.