Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp mellan aktörer från kommunen och Regionen (tidigare landstinget) samt andra organisationer och föreningar som på olika sätt arbetar med frågor som rör befolkningens hälsa. Det överordnande målet är att sprida kunskap och information om hälsofrämjande faktorer för att förbättra hälsan och sänka ohälsotalet i Malå kommun.

Folkhälsorådets uppgifter består i att samordna det förebyggande folkhälsoarbetet, att informera och sprida kunskap om de faktorer som påverkar hälsan, att stödja insatser som förbättrar invånarnas livsstil och levnadsförhållanden, att verka för att hänsyn till hälsa, livsvillkor och en hållbar hälsofrämjande utveckling blir en naturlig del i all verksamhet.

För 2022-2026 har ett nytt Folkhälsopolitiskt program för Malå kommun tagits fram.
Syftet med programmet är att strukturera, effektivisera och synliggöra kommunens folkhälsoarbete.

Läs mer om Folkhälsopolitiskt program för Malå kommun 2022-2026

Folkhälsoarbetet i Västerbotten

Under perioden 2019-2022 så ingick Malå kommun i Länsstyrelsen pilotprojekt – Folkhälsans infrastruktur som var ett projekt på uppdrag av Sveriges regering

Nu har projektet avslutats och arbetet fortsätter vidare i Forum för folkhälsa – ett nav i länets gemensamma folkhälsoarbete.

Som en del av det fortsatta folkhälsoarbetet så har Malå kommuns kommunfullmäktige (2021-03-15) ställt sig bakom Avsiktsförklaringen för en god, jämlik och jämställd hälsa i Västerbotten.

Läs mer om Folkhälsoarbetet i Västerbotten och slutrapporten av projektet här – Jämlik hälsa Länsstyrelsen

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet Jämlik hälsa? Klicka här: Jämlik hälsa Västerbotten | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Om du vill läsa mer folkhälsofrågor i Sverige så rekommenderar vi att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Vill du ta del ta del av Folkhälsorådets protokoll/mötesanteckningar hittar du dem nedan. 

Kontaktperson:

Lennart Gustavsson ordf. Folkhälsorådet
Tfn: 070-343 96 85
E-post: lennart.gustavsson@mala.se 

Senast uppdaterad den 7 oktober 2022

Translate the website with Google translate.