Rådet för äldre och personer med funktionsvariation

Pensionärs- och handikapprådet har bytt namn till Rådet för äldre och personer med funktionsvariation. Rådet för äldre och personer med funktionsvariation är ett referensorgan som är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet ska verka som en samrådsgrupp mellan olika samhällsorgan samt handikapp- och pensionärsorganisationerna i kommunen. 

Kommunstyrelsens ordförande är utsedd till representant tillika ordförande.

Kommunstyrelsens vice ordförande är utsett till ersättare tillika vice ordförande.

MÖTESANTECKNINGAR 

2022

Rådet för äldre och personer med funktionsvariation, mötesanteckningar, 2022-09-05

Pensionärs- och handikapprådet, mötesanteckningar, 2022-05-09

Pensionärs- och handikapprådet, mötesanteckningar, 2022-03-07

2021

Pensionärs- och handikapprådet, mötesanteckningar 2021-11-08

Pensionärs- och handikapprådet, mötesanteckningar 2021-08-30

Pensionärs- och handikapprådet, mötesanteckningar, 2021-05-03

Pensionärs- och handikapprådet, mötesanteckningar, 2021-01-25

2020

Pensionärs- och handikapprådet, mötesanteckningar, 2020-11-03

PROTOKOLL

2020

Pensionärs- och handikapprådet, protokoll, 2020-09-01

Pensionärs- och handikapprådet, protokoll, 2020-02-11

2019

Pensionärs- och handikapprådet, protokoll, 2019-11-15

Pensionärs- och handikapprådet, protokoll, 2019-08-28

Pensionärs- och handikapprådet, protokoll, 2019-05-15

Pensionärs- och handikapprådet, protokoll, 2019-02-15

Senast uppdaterad den 13 september 2022

Translate the website with Google translate.