Färdtjänst

Färdtjänstberättigad är den som på grund av fysisk eller psykiskt handikapp har ett varaktigt funktionshinder och därmed väsentliga svårigheter att förflytta sig själv eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Funktionshindret ska ha en beräknad varaktighet av minst tre månader. Behörig är den som är folkbokförd i kommunen.

Enbart bristande tillgång till kollektiva färdmedel utgör inte grund för färdtjänst.

Länk till ansökan om färdtjänst 
Du kan även ansöka om färdtjänst via E-tjänster, se text och bildpuff här på sidan.

Hur och var får jag åka?

Du som är beviljad färdtjänst har ett obegränsat antal resor om tillståndet inte har begränsningar.
Färdtjänstresor tillåts inom den egna kommunen. Efter särskild prövning kan även färdtjänstresor tillåtas utanför den egna kommunen. Färdtjänstresor tillåts dygnet runt. Inget uppehåll tillåts under resan.Tillståndet för färdtjänst gäller inte för resor till läkarbesök, tandvård, provtagning och sjukgymnastik.

Färdtjänstresa i annan kommun

Den som är beviljad färdtjänst och besöker annan kommun kan får använda färdtjänst för lokala resor på besöksorten. Handläggare utfärdar intyg och biljetter som gäller för resor i annan kommun.

Förbeställningstid

Förbeställningstid minimum en timme, specialfordon minst en dag före. Vid speciella storhelger krävs längre förbeställningstid. Resor bokas via reseservice, tfn: 0771 - 25 10 20.

Ledsagare och medresenär

Ledsagare kan beviljas till den färdtjänstberättigade som är i behov av hjälp i fordonet under resans gång. Av- och/eller påstigning ska ske på samma plats som gäller för den färdtjänstberättigade. Ledsagaren får ej vara färdtjänstberättigad. Ledsagaren betalar ingen avgift.

Alla som beviljats färdtjänst har möjlighet att ha med sig en medresenär i mån av plats. Detta ska meddelas vid beställning av resan för att plats ska kunna reserveras. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Av- och/eller påstigning ska ske på samma plats som gäller för den färdtjänstberättigade för både ledsagare och medresenär.

För ledarhund betalas ingen avgift. Meddela reseservice om ni ska ha med ledarhund. Enligt lag ska hund färdas fastspänd eller i bur. Detta ombesörjs av hundägaren.

Resegaranti

Om avresetiden blir mer än 20 minuter försenad utifrån överenskommen tid utgår ersättning motsvarande färdtjänstresenärens egenavgift för den aktuella resan.

Taxa

Egenavgiftens storlek bestäms av resans längd. Avgiften för
färdtjänstresa är i enlighet med prislistan för Länstrafikens
kollektivtrafikstaxa i Västerbottens län, med ett påslag på 18
kr per enkelresa.

Prislista för Västerbotten

Senast uppdaterad den 9 mars 2020

Translate the website with Google translate.