Parkeringstillstånd

Om du har stora problem med att gå kan du få parkera ditt fordon på speciella parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Du som är rörelsehindrad kan få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns. Läs mer om parkeringstillstånd  

Senast uppdaterad den 17 oktober 2019

Translate the website with Google translate.