Krisberedskap - Din säkerhet

Alla behöver känna till vad det finns för risker i kommunen, och vad man kan göra för att förbereda sig. Länets och kommunernas arbete med samhällets krisberedskap är grunden för vår säkerhet, men vi har alla ett ansvar för att minska riskerna och för att stå bättre förberedda om en kris inträffar. Det är vad krisberedskap handlar om.

De flesta av oss lever ett bekvämt liv och tar tillgången på värme och elektricitet, friskt dricksvatten i kranen, mat i affären och fungerande transporter för given. Men det allt större beroendet av teknik och infrastruktur gör oss också mer sårbara för olika störningar.

Det behövs inte mer än ett längre strömavbrott för att allt det vi uppfattar som självklart ska upphöra att fungera – lampor, datorer, kylskåp, toaletter, uppvärmning, vattenförsörjning och bankomater.

Samhället har ett stort ansvar för att både förebygga och hantera kriser. Men individen har också ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet.

Förbered dig på det oväntade

Planera för att klara dig i minst 72 timmar i ett första steg. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter tre dygn. Det kan ta dagar, veckor eller till och med månader innan vardagen fungerar normalt vid en stor samhällsstörning. Kanske är det så att hjälpen inte kan nå fram, men 72 timmar ger dig tid att tänka över din situation och planera framåt.

Med en krislåda är du på god väg att bygga upp din beredskap hemma. På sidan dinsakerhet.se kan du läsa mer om vad en krislåda bör innehålla.

Störningar i dricksvattnet

När tillgången till vatten påverkas kan det vara bra att kunna förbereda sig på att förvara en lämplig mängd vatten i bostaden, till exempel genom vattendunkar eller fyllda vattenflaskor i en krislåda. Om en samhällskris inträffar i din kommun så att det påverkar tillgången till rent vatten kommer du att få information om hur du ska agera.

Senast uppdaterad den 25 mars 2022

Translate the website with Google translate.