SMHI - Konsekvensbaserad vädervarning

Från och med den 26 oktober 2021 har SMHI övergått till konsekvensbaserad vädervarning.

Vad är en konsekvensbaserad vädervarning?

Innebär ur ett svenskt perspektiv enhetlig varningsnivåer över landet sett till effekterna av väderhändelser.

Målen är att:

  • val av varningsnivå ska göras utifrån den bedömda påverkan ett visst väder kan tänkas ge.
  • varning ska utfärdas när samhället behöver varnas
  • vädervarningar ska utgöra ett mer relevant stöd för förberedelser och planering för såväl berörda samhällsaktörer som för samhället i övrigt

Symboler för SMHI:s vädervarningar - gul, orange och röd varning.

Gul varning: Konsekvens förväntas. Vidta förebyggande åtgärder.
Orange varning: Allvarliga konsekvenser väntas. Vidta förebyggande åtgärder.
Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser väntas. Vidta förebyggande åtgärder.

Läs mer om konsekvensbaserad vädervarning på SMHI:s hemsida

Senast uppdaterad den 19 januari 2022

Translate the website with Google translate.