Brandsäkerhet

En vanlig orsak till brand är slarv eller bristande kunskap. Det är därför viktigt att veta hur du kan skydda dig själv och dina nära.

När det brinner

Om det börjar brinna är det absolut viktigaste att sätta dig själv och andra i säkerhet. Därefter larmar du räddningstjänsten genom att ringa 112. Försök om möjligt släcka branden, men utsätt aldrig dig själv eller andra för fara. Ramsan Rädda - Varna - Larma - Släck hjälper dig att komma ihåg det viktiga.

Senast uppdaterad den 19 juni 2019

Translate the website with Google translate.