Checklista för ökad säkerhet i hemmet

Det är i och nära bostaden som det uppstår flest skador på grund av olyckor. Olycksfallen blir färre om man vet varför de inträffar och förebygger dem. Med hjälp av vår checklista kan du kontrollera säkerheten i ditt eget hem och vidta lämpliga åtgärder för att höja säkerheten i hemmet.

Checklista
 • Bostaden ska vara utrustad med minst en brandvarnare. Kontrollera funktionen regelbundet och byt batteri årligen.
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barnen.
 • Inget brännbart kring ljusen eller i adventsljusstaken.
 • Placera inte ljus nära gardiner eller under låga lampskärmar. Släck ljusen när du lämnar rummet.
 • Kontrollera el-utrustningen i bostaden. Sladdar i kläm? Glapp i kontakter? Blinkande lysrör? Rätt Watt-antal på glödlamporna? Installera jordfelsströmbrytare!
 • TV:n ska stå fritt och stängas av med avstängningsknappen
 • Se till att alla maskiner, TV, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, är avstängda när du lämnar bostaden.
 • Dra ur sladden ur väggkontakten när du har använt brödrost eller
  kaffekokare. Installera gärna en timer!
 • Håll spisfläkten och filtret fria från fett.
 • Förvara inte brandfarlig vara i källare eller i vindsförråd.
 • Håll dörrar till källare och vind låsta.
 • Kolla att onödigt skräp och tidningar inte samlas i trapphus, källare eller på vinden.
 • Container på gården? Säkerhetsavståndet till byggnad är 4 meter för täckt container och 6 meter för öppen container.
 • Kontakta i första hand fastighetsägaren om du tycker att det brister i brandskyddet.
 • Finns släckutrustning i bostaden?
 • Har du frågor är du alltid välkommen att ringa till Malå Räddningstjänst tfn. 0953-140 54
Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.