Krisberedskapsveckan den 26/9-2/10 2022

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

2022 års tema är mat

  • Pandemin, ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, förra årets it-attack mot en butikskedja och klimatförändringarna har aktualiserat behovet av livsmedelsberedskap.
  • Vi ser att människor med intresse och lätthet tar till sig tips om ett extra matförråd hemma
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar i takt med att omvärlden känns alltmer osäker och oförutsägbar
  • Att grannar har hjälpts åt med inköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser
  • Mat är grunden för vår existens och viktig för vår sociala samvaro. Vid kriser är matlagning ett fint sätt att samlas kring.

Läs mer på dinsäkerhet.se

Krisberedskapsveckan i Malå

Välkommen att besöka Biblioteket där det kommer att finnas informationsmaterial att hämta.

På kommunens sociala medier kommer information att gå ut dagligen hela veckan.

Har du frågor är du välkommen att kontakta beredskapssamordnaren eller Kriskommunikatören i kommunen. Kontaktuppgifter hittar du i textpuff här på sidan.

Broschyren "När krisen eller kriget kommer"

Hos MSB kan du beställa broschyren "När krisen eller kriget kommer". Den finns även att hämta på biblioteket i Malå hela veckan.

Beställa broschyren När krisen eller kriget kommer

Senast uppdaterad den 20 september 2022

Translate the website with Google translate.