Krisberedskapsveckan den 27/9-3/10 2021

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Tema: Demokrati

I år firar ju Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Vår tolkning av demokratitemat är att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla. Kampanjen uppmärksammar också våra skyddsvärden, exempelvis Sveriges frihet och självständighet, och hur var och en av oss kan bevara värdena genom våra vardagshandlingar. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ju ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

Krisberedskapsveckans grundläggande idé
Det finns tre återkommande mål med Krisberedskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Krisberedskapsveckan fortsätter alltså att att signalera huvudbudskapet att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Läs mer på dinsäkerhet.se

Krisberedskapsveckan i Malå

  • Krisberedskapsutställning på Malå bibliotek
  • Information i Informationsblad Invånare Malå kommun - utgivning den 27 september
  • Filmer och information varje dag på Facebook

Har du frågor är du välkommen att kontakta beredskapssamordnaren eller Kriskommunikatören i kommunen. Kontaktuppgifter hittar du i textpuff här på sidan.

Broschyren "När krisen eller kriget kommer"

Hos MSB kan du beställa broschyren "När krisen eller kriget kommer". Den finns även att hämta på biblioteket i Malå hela veckan.

Beställa broschyren När krisen eller kriget kommer

Senast uppdaterad den 22 september 2021

Translate the website with Google translate.