Sociala utskottet

Register

Samtliga ärenden 2022

Samtliga ärenden 2021

Samtliga ärenden 2020

Protokoll

2022

Sociala utskottet, protokoll, 2022-10-19

Sociala utskottet, protokoll, 2022-10-19 SEKRETESS

Sociala utskottet, protokoll, 2022-09-15

Sociala utskottet, protokoll, 2022-09-15 SEKRETESS

Sociala utskottet, protokoll, 2022-09-01 (extra insatt möte)

Sociala utskottet, protokoll, 2022-09-01 SEKRETESS (extra insatt möte)

Sociala utskottet, protokoll, 2022-08-23 (extra insatt möte)

Sociala utskottet, protokoll, 2022-08-23 SEKRETESS (extra insatt möte)

Sociala utskottet, protokoll, 2022-05-18

Sociala utskottet, protokoll, 2022-05-18 SEKRETESS

Sociala utskottet, protokoll, 2022-03-09

Sociala utskottet, protokoll, 2022-03-09 SEKRETESS

Sociala utskottet, protokoll, 2022-02-02

2021

Sociala utskottet, protokoll, 2021-11-09 SEKRETESS (extra insatt möte)

Sociala utskottet, protokoll, 2021-10-20

Sociala utskottet, protokoll, 2021-10-20 SEKRETESS

Sociala utskottet, protokoll, 2021-09-15

Sociala utskottet, protokoll, 2021-09-15 SEKRETESS

Sociala utskottet, protokoll, 2021-05-19

Sociala utskottet, protokoll, 2021-03-10

Sociala utskottet, protokoll, 2021-03-10 SEKRETESS

Sociala utskottet, 2021-02-03 utgick

2020

Sociala utskottet, protokoll, 2020-10-30

Sociala utskottet, protokoll, 2020-10-30 SEKRETESS

Sociala utskottet, protokoll, 2020-09-23 SEKRETESS

Kallelse

Senast uppdaterad den 19 oktober 2022

Translate the website with Google translate.