Aktuellt

OMLEDNING AV KOLLEKTIVTRAFIK MED ANLEDNING AV VÄGARBETE PÅ VÄG 1008, SLÄPPTRÄSK

Med anledning av det vägarbete som kommer att utföras på väg 1008 kommer omledning av kollektivtrafiken förbi Fårträsk, Kåtaträsk och Släppträsk genomföras.

Med anledning av det vägarbete som kommer att utföras på väg 1008 kommer omledning av kollektivtrafiken förbi Fårträsk, Kåtaträsk och Släppträsk genomföras.

Detta berör linjetrafik 249 och 252, samt för linje 28.

Trafiken kommer istället för ovan nämnda hållplatser gå via Rökå och Lövberg!

Omledningen startade 10 juni och kommer att pågå under sommarlovet 2024!

 

Information om vägarbetet finns att läsa här

 

 

 

Senast uppdaterad den 25 juni 2024

Translate the website with Google translate.