Aktuellt

TILLÄGGSAVGIFTER FÖR SLAMTÖMNING

Information om tilläggsavgifter för slamtömning i Malå kommun.

Som kund debiteras du om du har ett tungt lock på din slambrunn som måste lyftas undan eller om slambilen behöver dra ut en extra lång slang för att komma fram till brunnen.

Vad räknas som ett tungt lock?

Som tungt lock räknas ett lock med vikt över 15 kg, detta enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Har du ett sådant lock så uppmanas du att byta ut det till ett modernare lock som är lättare eller själv lyfta undan det innan tömning av slambilen.

Avgiften för lyft av tungt lock är 695kr/tillfälle. Slanglängd upp till 5 meter räknat från bilens uppställningsplats till brunnslocket är avgiftsfri. Därefter debiteras det enligt nedanstående avgifter för extra slangdragning: 

  • 10 meter - 300kr
  • 20 meter - 400kr
  • 30 meter - 469kr
  • Tillägg för var 10 meter över 30 meter - 519kr
Senast uppdaterad den 19 september 2023

VATTEN OCH AVLOPP - KULTUR OCH TEKNISKA ENHETEN

Vill du göra en felanmälan?
Läs mer om felanmälan här

Verksamhetsansvarig GVA
Jörgen Enberg
Tfn: 0953-140 63
E-post: jorgen.enberg@mala.se

Handläggare tekniska
Emma Marklund
Tfn: 0953-140 19
E-post: emma.marklund@mala.se 

Translate the website with Google translate.