Aktuellt

BIDRAG FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING

Sedan i juli 2023 finns det bidrag att söka för att energieffektivisera småhus.

För att få bidrag måste du äga och bo i småhuset. Småhuset ska också värmas upp med direktverkande el eller genom ett vattenburet system som värms med el eller gasförbränning.

Du kan också ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet.

Läs mer om bidrag för energieffektivisering

Kontakta kommunala energirådgivaren
Jamal Mouneimne
E-post: jamal.mouneimne@vindeln.se

Senast uppdaterad den 8 november 2023

Translate the website with Google translate.