Aktuellt

Hand på äldre människas axel

Fotograf: Ingrid Sjöberg

SAMMANSTÄLLNING AV MEDBORGARDIALOG- FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG I MALÅ

Onsdag den 22 november genomfördes en medborgardialog om framtidens äldreomsorg på Park Malåborg.

Sammanställning

Förslagen var många och många gånger likartade. Några saker som återkommer är:

 • Vikten av mat.
 • Vikten av att kunna äta tillsammans.
 • Vikten av möjligheten till att kunna välja boendeform.
 • Vikten av fungerande samhällsservice (hälso- och sjukvård, plogning m.m.).
 • Vikten av att nyttja vår ”litenhet”.
 • Vikten av att skapa möten över generationsgränser.
 • Vikten av att engagera hela samhället.

Vad som framgent bedöms vara viktigt är att tydliggöra ansvar för de olika insatserna. Nu görs en rad insatser inom ramen för den ordinarie äldreomsorgen som bör synliggöras och kanske utvecklas. Insatser från olika delar av det civila samhället bör samordnas och här kan en funktion som aktivitetssamordnare spela en roll.

Viktigaste sakerna för att Malå ska vara en bra kommun att åldras i:

 • Bostadsanpassning (möjlighet att bo kvar hemma).
 • Möjlighet till aktiviteter både boenden och hemma.
 • Bra mat som man känner igen.
 • Möjlighet att äta tillsamman på seniorboende.
 • Rätt utbildad personal.
 • Valfrihet att välja boende.
 • Seniorboende/trygghetsboende med tillgång till matsal, aktiviteter.
 • Samarbete med regionen (sjukstuga, ambulans, akutvårdsplatser).
 • Personalinflytande.
 • Fungerande samhällsservice.
 • Motverka ensamhet (även i byar).
 • Ny teknik (både för och emot).
 • Hitta nya lösningar för att skola in ny personal.

Hur kan samhället tillsammans arbeta för att uppnå de viktiga sakerna?

 • Samarbete/samverkan.
 • Äldrerådet – remissinstans.
 • Seniorpool/fixartjänst.
 • Möten över generationsgränser.
 • Mötesplats ”fiket”. Bjud in förskolebarn.
 • Körövning på äldreboende.
 • Använd Malås ”litenhet”. Vi känner varandra.
 • Djurbesök inom äldreomsorgen.
 • Engagemang från organisationer/studieförbund.
 • Inventering av olika verksamheter/aktiviteter.

 

Senast uppdaterad den 30 november 2023

ÄLDREOMSORG - SOCIALA AVDELNINGEN

Socialchef
John Olsson
Tfn: 0953-140 34
E-post: john.olsson@mala.se 

Biståndshandläggare
Ulrika Grensell
Tfn: 0953-140 36
E-post: ulrika.grensell@mala.se 

Enhetschef Sörgården
Marie Hedström
Tfn: 0953-141 84
E-post: marie.hedstrom@mala.se 

Enhetschef Miklagård
Michael Gustafsson
Tfn: 0953-141 33
E-post: michael.gustafsson@mala.se 

Enhetschef HSL (kommunens hälso- och sjukvård), Poolen
Marie Önnerlöv-Näslund
Tfn: 0953 -142 50
E-post: marie.o.naslund@mala.se 

Enhetschef Tjamstangården
Ann Lindmark
Tfn: 0953-142 65
E-post: ann.lindmark@mala.se 

Enhetschef Hemtjänsten
Patrik Stenlund
Tfn: 0953-142 64
E-post: patrik.stenlund@mala.se 

MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Oksana Renström
Tfn: 0953-140 35
E-post: oksana.renstrom@mala.se 

Translate the website with Google translate.