Aktuellt

Du behövs – gör en insats

Gör en viktig insats!
Det finns barn och unga som inte kan bo hemma eller behöver stöd. De är i behov av en vuxen utöver sina föräldrar – någon som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Om du vill göra en insats finns det flera olika sätt att engagera sig.

Vill du göra skillnad och ge av din tid?

Läs mer på Socialstyrelsens sida mininsats.se  och familjehemsverige.se. Kontakta en familjehemssekreterare via kommunens växel 0953-140 00. En första intresseanmälan är inte bindande!

Familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan  bo hemma. Barnet kan bo en kortare eller längre tid hos dig.

Jourhem

Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart
skydd eller stöd för en kortare tid.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i
månaden, för att vara ett extra stöd,

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på
aktiviteter tillsammans.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn tar du över föräldrarnas
ansvar men barnet bor inte alltid hos dig.

God man för ensamkommande barn

Som god man för ett ensamkommande barn har du samma ansvar som en
förälder, men barnet bor inte hos dig

 

Tack för ditt engagemang!  

 

FOTO:Socialstyrelsen

Senast uppdaterad den 31 maj 2024

FAMILJEHEMSSEKRETERARE - SOCIALA AVDELNINGEN

Familjehemssekreterare
Katarina Jonsson 
Tfn: 0953-140 38
E-post: katarina.jonsson@mala.se

Translate the website with Google translate.