Missbruk och beroende

Missbruksproblem är ofta orsak till andra sociala problem. Det är inte bara den som missbrukar som drabbas utan även familj, vänner och andra närstående.

Socialtjänsten arbetar för att förebygga missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. 

Frivilligt stöd

I första hand erbjuder socialtjänsten frivillig hjälp och stöd där vi försöker arbeta tillsammans med dig. Vi kan ibland inte helt och hållet tillsätta de insatser du vill ha och om missbruket är väldigt allvarligt kan socialtjänsten ställa vissa krav och förväntningar på dig för att komma fram till en bra lösning. Socialtjänsten kan erbjuda ett behovsprövat bistånd, i öppen- eller heldygnsvård, till behandling av alkohol- och drogberoende. Konsulterande telefonsamtal kan ske anonymt och utan registrering.

LVM

Om ditt missbruk är till fara för ditt eget liv kan socialtjänsten vara tvungna att göra en ansökan om tvångsvård - Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM ), detta förutsatt att du själv inte är beredd att frivilligt ta itu med problemet.

Kontakt

Har du eller någon närstående ett missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller tabletter? Eller kanske känner du bara oro över din konsumtion och vill prata förutsättningslöst med någon om detta? På socialtjänsten finns flera socialsekreterare som kan erbjuda information, rådgivning och samtalskontakt. 

Socialtjänsten erbjuder barn och unga att delta i gemensam gruppverksamhet vars föräldrar eller närstående som missbrukar, läs mer om: Stöd till barn - missbruk i familj

Senast uppdaterad den 26 januari 2022

Translate the website with Google translate.