Stöd till barn - missbruk i familj

För dig som är barn eller tonåring och som har en förälder som är eller har varit beroende av alkohol eller andra droger. Malå kommun erbjuder dig att vara med i en grupp där du träffar jämnåriga i samma situation.

Gruppverksamhet

Gruppen träffas två timmar i veckan ca 10 gånger. Varje gruppträff handlar på något sätt om hur det är att vara barn i en familj där någon vuxen är beroende av alkohol eller någon annan drog. Vi delar våra erfarenheter, gör utflykter och bjuder in gäster. Vi har roligt tillsammans genom att fika, gör roliga övningar, dramatisera och måla. Allt du berättar stannar i förtroende i gruppen!

Med den här gruppen vill vi att du ska:

  • Upptäcka att du inte är ensam.
  • Förstå att det inte är ditt fel när en förälder missbrukar.
  • Få en möjlighet att visa vad du känner.
  • Få kunskap om alkohol och droger.
  • Bli stark att kunna säga NEJ till något du inte vill.

Kontakta någon socialsekreterare om du är intresserad av att delta i gruppen.

Senast uppdaterad den 5 mars 2021

Translate the website with Google translate.