En vuxen ler mot ett barn. De sitter på kanten av en sandlåda.

Fotograf: Ingrid Sjöberg

Barn, unga och familj

På socialtjänsten kan du få information, rådgivning, stöd och utredning i familjerättsliga frågor som t.ex. adoption, faderskap, samarbetssamtal samt avtal och utredningar då det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Senast uppdaterad den 26 januari 2022

Translate the website with Google translate.