Utvecklingssamtal i förskolan

En del av förskoleverksamheten är utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet ger dig som vårdnadshavare en god inblick i ditt barns lärande och ska bidra till ett stärkt samarbete mellan hem och förskola runt ditt barns lärande. Läroplanen för förskolan är en grund för samtalet.

Syftet med samtalet är att i lugn och ro tillsammans med vårdnadshavarna diskutera hur barnet trivs och utvecklas i förskolan. Att barnen är trygga och trivs är viktigt för både oss på förskolan och för er vårdnadshavare. Förskolan har i uppdrag att främja barnens utveckling och lärande vilket tydliggörs i läroplanen. Under utvecklingssamtalet reflekterar vårdnadshavarna och pedagoger runt barnets utveckling och lärande samt kring barnets delaktighet och bidrag i gruppen. Utvecklingssamtalet ska bidra till en ökad förståelse och ett stärkt samarbete runt barns lärande. Utvecklingssamtal erbjuds en gång varje år. För att samtalet ska bli mer likvärdigt mellan förskolorna i Malå Kommun använder vi oss av mallar.

Vi önskar att ni inför samtalet funderar över vilket lärande och vilken utveckling ert barn har visat på/berättat om under det senaste året.

Utvecklingssamtal med barn 1-2 år
2-5 månader efter att barnet börjat på förskolan kallas ni till ett första utvecklingssamtal. I det samtalet deltar i första hand vårdnadshavare och ansvarig pedagog.

Utvecklingssamtal med barn 2-6 år
Under året kallas alla barn som är 2-6 år på utvecklingssamtal.

Samarbetssamtal
Ibland behöver vi träffas för samtal om något som vi tillsammans med er vårdnadshavare behöver stötta barnet med. Kanske handlar det om omsorgssituationer (mat, trygghet, vila, toalettbesök) eller kanske om kamratskap, konflikter eller oro för barnets utveckling. Samarbetssamtal ska vi ha vid behov och initiativ till dessa kan komma från er eller från oss på förskolan. Prata med era närmaste pedagoger om ni önskar ett samarbetssamtal.

Direktlänk till mallen för utvecklingssamtal i Malå kommuns förskolor.

Senast uppdaterad den 13 januari 2022

Translate the website with Google translate.