Anmälan och uppsägning av förskoleplats

Plats inom förskola kan erbjudas barn som fyllt ett år. Alla som behöver barnomsorg inom en fyramånadersperiod placeras i samma kö, oavsett om man i skriven i kommunen eller är på väg att flytta hit.

Anmälan om förskoleplats 
Du som vårdnadshavare söker plats genom e-tjänst eller blankett. När rektor tagit ett beslut om placering skickas ett placeringserbjudande hem, det ska du som vårdnadshavarna skriva under och skicka tillbaka till Utbildningsavdelningen. 

I ansökan ska du ange vilket datum du vill att barnet ska börja. Tänk på att det behövs tid för introduktion. Du som vårdnadshavare ska avsätta två veckor för introduktion, från den dag barnet börjar, innan du kan börja arbeta eller studera. Det datum som ansökan kommer in till Malå kommun blir barnets ködatum. Du kan inte få ett ködatum som är tidigare än fyra månader före önskat startdatum. Har du önskat ett datum i nära anslutning till sommarstängning eller jullov kommer datum för önskad placering att senareläggas. Det går inte att önska plats när förskolan har stängt. 

Det är störst chans att få plats på önskat datum under höstterminen då en hel årskull sagt upp sin plats vid vårterminsslut. Under vårterminen är det svårare att bli beviljad plats på förskolan tidigare än 4 månader innan inkommet ködatum då tillgången på platser är färre. 

Speciella behov
Har ditt barn speciella behov (t.ex. funktionsnedsättning) bör du ta kontakt med rektor för att få bästa förutsättningarna för en bra placering.

Uppsägning av förskoleplats 
Du säger upp din plats på förskolan genom blankett eller e-tjänst. Du behöver inte säga upp barnets plats på förskola inför att barnet ska börja förskoleklass, men tänk på att anmäla fritidsplats om ni är i behov utav det när barnet går förskoleklass.

Senast uppdaterad den 16 mars 2023

Translate the website with Google translate.