Anmälan och uppsägning av förskoleplats

Plats inom förskola kan erbjudas barn som fyllt ett år. Alla som behöver barnomsorg inom en fyramånadersperiod placeras i samma kö, oavsett om man i skriven i kommunen eller är på väg att flytta hit.

Anmälan om förskoleplats 
Du som vårdnadshavare söker plats genom att lämna in blanketterna "Anmälan om förskoleplats" och "Anmälan om inkomstuppgift"
När rektor tagit ett beslut om placering skickas ett placeringserbjudande hem, det ska du som vårdnadshavarna skriva under och skicka tillbaka till Utbildningsavdelningen. 

Speciella behov
Har ditt barn speciella behov (t.ex. funktionsnedsättning) bör du ta kontakt med rektor för att få bästa förutsättningarna för en bra placering.

Uppsägning av förskoleplats 
Du säger upp din plats på förskolan genom att lämna in blanketten "Uppsägning av förskola/skolbarnsomsorgsplats". Du behöver inte säga upp barnets plats på förskola inför att barnet ska börja förskoleklass, men tänk på att anmäla fritidsplats om ni är i behov utav det när barnet går förskoleklass.

Senast uppdaterad den 16 februari 2022

Translate the website with Google translate.