Aktuellt

VIKTIGA DATUM GYMNASIEVALET 2024

Här hittar du alla datum för ansökan till gymnasiet 2024.

 

 

8 februari kl. 24.00
Ordinarie valperiod slut

12 februari                     
Sista datum att lämna blankett ”Särskilda skäl för att bli mottagen i första hand”.

15 mars                           
Sista datum för blankett för ”Frikvotsansökan

15 april                            
Preliminär antagning
På kvällen kan du logga in och se resultatet av preliminär antagning och antagningsstatistik.

15 april – 15 maj           
Omvalsperiod

17 maj                              
Sista datum för blanketterna ”Särskilda skäl för att bli mottagen i första hand” och ”Ansökan om engelskadispens” samt ”Frikvotsansökan”.

28 juni                             
Slutlig antagning
.
På kvällen kan du logga in och svara.

2 augusti                         
Sista datum för att svara på antagningsbeskedet via sökwebben.

5 augusti                         
Reservantagning.

6 augusti                         
Ansökan till lediga platser publiceras på hemsidan.

7 - 30 augusti                 
Antagning av dem som söker till lediga platser.

8 - 30 augusti                 
Reservantagning.

30 augusti                       
Gymnasieantagningen lämnar reservlistorna till gymnasieskolorna.

2 september                  
Gymnasieskolorna tar över ansvaret för antagningen

 

Obs Ansökan till ”Skellefteå fjärrgymnasium” (VO, BF, HF, HT, RL, BA, EE och IN) ska göras under ordinarie valperiod så eleven har möjlighet att testa sin lärlingsplats innan omvalsperioden. Källa: www.gymnasieantagningen.nu

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Oskar Sjölund
Tfn: 0953-140 97
E-post: oskar.sjolund@mala.se

Translate the website with Google translate.