Language Lättläst E-tjänster

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Gymnasieskola

Malå gymnasieskola erbjuder introduktionsprogram.

De fem introduktionsprogrammen är

  • Preparandutbildning
  • Programinriktat individuellt val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ (IA)
  • Språkintroduktion (SI)

Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Planen för utbildning ska enligt skollagen innehålla utbildningens syfte, längd, omfattning och huvudsakligt innehåll. Malå kommun har fastlagt en sådan plan både för språkintroduktion och individuellt alternativ.
Följ denna länk för att komma till Skolverkets information om introduktionsprogram. 

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. I Malå får eleverna också lära sig simma.
Följ denna länk för att komma till utbildningsplanen för Språkintroduktion.

Individuellt alternativ i Malå låter eleverna läsa svenska som andraspråk, matematik, engelska, bild, hemkunskap, idrott, musik, slöjd och teknik för att få de 8 betyg som behövs för att bli behörig till ett nationellt program. Om möjligheter finns kan även SO- eller NO-ämnen erbjudas.
Följ denna länk för att komma till utbildningsplanen för Individuellt alternativ.

Senast uppdaterad den 24 april 2020

Aktuellt

Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

SAMVERKANSAVTAL OM GYMNASIEUTBILDNING I VÄSTERBOTTENS LÄN

Utbildning och barnomsorg

Malå kommun har valt att teckna samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Det innebär att föregående beslut om gymnasiesamverkan endast med Skellefteå kommun ändras. Nuvarande bussförbindelser mellan Malå och Skellefteå innebär att en skoldag inklusive restid för en dagpendlande elev från Malå kan uppgå till drygt 13 timmar.

Att Malå kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län innebär att det nu står fritt för eleverna från Malå att söka och bli förstahandsmottagna på samtliga gymnasieutbildningar i länet.

BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN SÖKER VIKARIER

Utbildning och barnomsorg

Är du intresserad tar du kontakt med barn- och utbildningskontoret på tfn 0953-14080, via e-post boukontor@mala.se eller ännu bättre – kom förbi på kontoret! Vi behöver ditt namn, telefonnummer, information angående vilken/vilka av våra verksamheter/ämnen du är intresserad att vikariera inom, vilka veckor/dagar/tider vi kan ringa dig, ifyllt kontrakt för tystnadsplikt samt ett utdrag från polisregistret.

Välkommen till oss!

Translate the website with Google translate.