Utomhusbild på huset där Barn- och utbildningskontoret är stationerat. Solen skiner och det är sommar.

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Gymnasieskola

Malå gymnasieskola erbjuder introduktionsprogram.

  • Preparandutbildning
  • Programinriktat individuellt val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ (IA)

Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Planen för utbildning ska enligt skollagen innehålla utbildningens syfte, längd, omfattning och huvudsakligt innehåll. Malå kommun har fastlagt en sådan plan både för individuellt alternativ.
Följ denna länk för att komma till Skolverkets information om introduktionsprogram. 

Individuellt alternativ i Malå låter eleverna läsa svenska som andraspråk, matematik, engelska, bild, hemkunskap, idrott, musik, slöjd och teknik för att få de 8 betyg som behövs för att bli behörig till ett nationellt program. Om möjligheter finns kan även SO- eller NO-ämnen erbjudas.
Följ denna länk för att komma till utbildningsplanen för Individuellt alternativ.

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.