Sommarbild tagen på skolgården vid mellanstadiet med klätternät, grön gräsmatta och byggnader.

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Anpassad grundskola

En elev som har rätt att läsa enligt den anpassade grundskolans kursplan kan vara kvar i sin hemskola, men det finns även möjlighet att börja i en annan kommuns anpassade grundskola.

Likartad bedömning genom mottagandeteamet
Ett mottagandeteam har huvudansvaret för in- och utskrivning av elever i kommunen. Mottagandeteamet består av elevhälsoteamet. De går igenom samtliga ansökningar och underlag, vilket garanterar en likartad bedömning. Beslut om inskrivning tas av rektor efter rekommendation av mottagandeteamet.

Så här är gången vid inskrivning i den anpassade grundskolan

  • Vårdnadshavarna, i samråd med rektor, beslutar om man ska göra en ansökan till anpassad grundskola (studier enligt den anpassade grundskolans kursplan).
  • Rektor och vårdnadshavare tar tillsammans fram de underlag som krävs (psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk utredning). Ansökan och underlag skickas till mottagandeteamet.
  • Mottagandeteamet gör en bedömning.
  • Rektor skriver beslut om inskrivning.
  • Beviljas inskrivning sker undervisningen utifrån den anpassade grundskolans kursplan och tim-plan.

Aktuellt
I Malå har vi för närvarande ingen elevgrupp utan våra elever integreras i ordinarie grundskoleklass med anpassningar för den enskilde eleven.

Ibland har någon elev så särskilda behov att integrering är olämplig och för att elevens behov och utveckling ska stimuleras i så hög grad som möjligt kan då köp av plats ske i närliggande kommun. Detta görs då i samråd med vårdnadshavare.

Fritidshem
Samtliga elever till och med 12 års ålder har rätt att söka fritidshemsplats vid något av kommunens fritidshem.

Senast uppdaterad den 8 februari 2024

Translate the website with Google translate.