Language Lättläst E-tjänster
Utomhusbild på huset där Barn- och utbildningskontoret är stationerat. Solen skiner och det är sommar.

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Lärcentrum/Komvux

På Lärcentrum kan du få hjälp med dina frågor som berör vuxenutbildning. Vi hjälper dig med att hitta utbildningsalternativ, med dina studier, ger förslag på behörighetskomplettering, hjälp med ansökningshandlingar, personlig service, möjlighet att skriva tentamen på hemmaplan, m.m.

Distanstekniken öppnar möjligheter att kombinera studier med fast boende, familjeliv och arbete. Lärcentrum är en naturlig mötesplats för dig som studerar. Här har du fri tillgång till välutrustade lokaler med modern teknik under din studietid.

Senast uppdaterad den 4 mars 2020

Aktuellt

Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

SAMVERKANSAVTAL OM GYMNASIEUTBILDNING I VÄSTERBOTTENS LÄN

Utbildning och barnomsorg

Malå kommun har valt att teckna samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Det innebär att föregående beslut om gymnasiesamverkan endast med Skellefteå kommun ändras. Nuvarande bussförbindelser mellan Malå och Skellefteå innebär att en skoldag inklusive restid för en dagpendlande elev från Malå kan uppgå till drygt 13 timmar.

Att Malå kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län innebär att det nu står fritt för eleverna från Malå att söka och bli förstahandsmottagna på samtliga gymnasieutbildningar i länet.

BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN SÖKER VIKARIER

Utbildning och barnomsorg

Är du intresserad tar du kontakt med barn- och utbildningskontoret på tfn 0953-14080, via e-post boukontor@mala.se eller ännu bättre – kom förbi på kontoret! Vi behöver ditt namn, telefonnummer, information angående vilken/vilka av våra verksamheter/ämnen du är intresserad att vikariera inom, vilka veckor/dagar/tider vi kan ringa dig, ifyllt kontrakt för tystnadsplikt samt ett utdrag från polisregistret.

Välkommen till oss!

Translate the website with Google translate.