Language Lättläst E-tjänster

Fotograf: Aleksandra Simanovskaya

Grundsärskola

En elev som har rätt att läsa enligt grundsärskolans kursplan kan vara kvar i sin hemskola, men det finns även möjlighet att börja i en annan kommuns grundsärskola.

Likartad bedömning genom mottagandeteamet
Ett mottagandeteam har huvudansvaret för in- och utskrivning av grundsärskolans elever i kommunen. Mottagandeteamet består av skolchef, rektor, skolkurator och skolsköterska. De går igenom samtliga ansökningar och underlag, vilket garanterar en likartad bedömning. Beslut om inskrivning tas av rektor efter rekommendation av mottagandeteamet.

Så här är gången vid inskrivning i grundsärskolan

  • Vårdnadshavarna, i samråd med rektor, beslutar om man ska göra en ansökan till grundsärskola (studier enligt grundsärskolans kursplan).
  • Rektor och vårdnadshavare tar tillsammans fram de underlag som krävs (psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk utredning). Ansökan och underlag skickas till mottagandeteamet.
  • Mottagandeteamet gör en bedömning.
  • Rektor skriver beslut om inskrivning i grundsärskolan.
  • Beviljas inskrivning sker undervisningen utifrån grundsärskolans kursplan och tim-plan.

Aktuellt
I Malå har vi för närvarande ingen särskolegrupp utan våra elever integreras i ordinarie grundskoleklass med anpassningar för den enskilde eleven.

Ibland har någon elev så särskilda behov att integrering är olämplig och för att elevens behov och utveckling ska stimuleras i så hög grad som möjligt kan då köp av särskoleplats ske i närliggande kommun. Detta görs då i samråd med vårdnadshavare.

Fritidshem
Samtliga elever till och med 12 års ålder har rätt att söka fritidshemsplats vid något av kommunens fritidshem.

Senast uppdaterad den 14 juni 2019

Aktuellt

Vinterbild med utemiljö vid Nilaskolan med skolgård och byggnader samt Tjamstanbackarna i bakgrunden.

Fotograf: Ida Söderström

SAMVERKANSAVTAL OM GYMNASIEUTBILDNING I VÄSTERBOTTENS LÄN

Utbildning och barnomsorg

Malå kommun har valt att teckna samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län. Det innebär att föregående beslut om gymnasiesamverkan endast med Skellefteå kommun ändras. Nuvarande bussförbindelser mellan Malå och Skellefteå innebär att en skoldag inklusive restid för en dagpendlande elev från Malå kan uppgå till drygt 13 timmar.

Att Malå kommun har tecknat samverkansavtal om gymnasieutbildning i Västerbottens län innebär att det nu står fritt för eleverna från Malå att söka och bli förstahandsmottagna på samtliga gymnasieutbildningar i länet.

BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN SÖKER VIKARIER

Utbildning och barnomsorg

Är du intresserad tar du kontakt med barn- och utbildningskontoret på tfn 0953-14080, via e-post boukontor@mala.se eller ännu bättre – kom förbi på kontoret! Vi behöver ditt namn, telefonnummer, information angående vilken/vilka av våra verksamheter/ämnen du är intresserad att vikariera inom, vilka veckor/dagar/tider vi kan ringa dig, ifyllt kontrakt för tystnadsplikt samt ett utdrag från polisregistret.

Välkommen till oss!

Translate the website with Google translate.