Återvinningsstation ÅVS

Alla förpackningar och tidningar ska sorteras ut och lämnas på de återvinningsstationer som finns på flera ställen i kommunen.

Återvinningsstationerna

Återvinningsstationerna (ÅVS) är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna tidningar och förpackningar av glas, plast, kartong, wellpapp, metall och tidningar.

De är utplacerat återvinningsstationer på ett flertal platser i Malå Kommun. Se nedan vilken återvinningsstation som är placerad närmast där du bor, där kan du slänga dina förpackningar. 

Malåborg
Furugatan 13-17
Verkstadsgatan 9
Storgatan 61-63
Storgatan 62-64
Sporthallsparkeringen
Rentjärn
Rökå
Aspliden
Fårträsk
Adak
Malå-Vännäs

Det är viktigt att sortera ut innehållet i förpackningarna och slänga avfallet i avsedd behållare och ingenting på marken. Är behållaren full, ta tillbaks dina förpackningar. Om vi hjälps åt att hålla rent och snyggt vid återvinningsstationerna blir det trevligare för alla.

Information till fritidshusägare
Från och med 2024 är det obligatorisk utsortering av matavfall för dig som vistas i fritidshus, vilket innebär att alla måste välja en lösning för att bli av med sitt avfall. Ni hänvisas till våra nedgrävda återvinningsstationer men det är möjligt att ansöka om att ha eget kärl. Hållare och påsar till matavfall finns att hämta på återvinningscentralen och på flera av våra mataffärer i kommunen

Vi hänvisar dig till närmaste återvinningsstation men du är välkommen att lämna ditt mat- och restavfall på den plats som passar dig bäst.

Stationerna i Adak, Malå-Vännäs, Fårträsk, Aspliden och Malåborg har fraktioner för mat-och restavfall samt återvinning av förpackningar. 

Taxa – priser för abonnemangen återvinningsstation samt ”Eget kärl med året om tömning” 2024

Återvinningsstation: Grundavgift på 1200 kronor per år samt en fast avgift för mat-och restavfall på 500 kronor per år. Totalt 1700 kronor per år.

Eget mat- och restavfallskärl med tömning var 14 dag året om: Grundavgift på 1200 kronor samt en kärlavgift på 600 kronor. Viktavgift tillkommer för mat-och restavfall enligt fastställd avfallstaxa. Totalt 1800 kronor per år + viktavgiften.

 

 

Senast uppdaterad den 12 april 2024

Translate the website with Google translate.