Sortera avfall vid bygg och rivning

Ny lagstiftning

Från den 1 augusti 2020 gäller ny lagstiftning som kan påverka dig som ska utföra bygg- eller rivningsarbeten. Enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska avfall som produceras vid bygg- och riv arbeten nu sorteras ut i minst sex fraktioner: trä, mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips, vid den plats där avfallet uppstått.  Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och material-återvinning.

Naturvårdsverket har publicerat en vägledning i hur lagstiftningen bör tillämpas: Vägledning om utsortering av bygg- och rivningsavfall.

Undantag och dispens

Det finns undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall behöver du söka dispens. Det gör du hos miljö- och byggavdelningen Malå/Norsjö kommuner. Använd blanketten nedan:

Dispens från utsortering av avfall

Tänk på att söka dispens i god tid. Fyll i blanketten noga.

Vad avgör om du får dispens?

För att vi ska bevilja dispens måste det finnas goda skäl för att så behöver ske vid just den plats där du utför arbetet. För mer information om undantag samt om vilka faktorer som väger tungt för dispens kan du läsa i Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall.

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/bygg--och-rivningsavfall/

Kravet på utsortering hittar du i Avfallsförordningen (SFS 2020:614) under 3:e kapitlet 10§

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.