Hämtning av hushållsavfall

Kommunen ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall som inte omfattas av producentansvar eller är farligt avfall.

Hämtning av kommunalt avfall

Med anledning av det nya insamlingssystemet så har hämtningsturerna i Trepartens kommuner (Malå, Norsjö och Sorsele) förändrats. De nya turerna gäller från och med vecka 9. 

Hämtningsdagar udda veckor

Måndag udda vecka
Malå samhälle norr om Storgatan. Ej Nyhamn och norrut. 

Tisdag udda vecka
Norra Malånäs, Tjärnberg, Adak, Hundberg, Björkland, Kuorbevare, Kokträsk, Lönås, Bastusel, Ljungby, Öberg, Jakobslund, Malåliden och övriga byar efter den svängen. 

Onsdag udda vecka
Hyreshus och industri i Malå Samhälle.

Torsdag udda vecka
Malå samhälle Storgatan och söder om Storgatan. Även Backgatan, Bolagsgatan och Rönngatan. Ytterberg, Fårträsk, Svedjan, Släppträsk, Svanvik, Aspliden, Björkås, Rökå, Bergås, Brännberg, Nåda, Lövberg, Rentjärn och övriga byar efter den svängen.

Hämtningsdagar jämna veckor

Onsdag jämn vecka
Industri i Malå samhälle. Sunnanvik, Näsudden, Storselet, Lainejaur, Springliden, Mörttjärn, Brännträsk, Sandfors, Grundträsk, Näsberg, Strömfors, Brunträsk, Nyhamn och övriga byar efter den svängen. 

Fredag jämn vecka
Holmsjö, Brännäs, Malå-Vännäs, Bergnäs, Hemnäs, Löparliden, Södra Malånäs och övriga byar efter den svängen. 

OBS! Byarna är inte alltid listade i kronologisk ordning på turen. 

Placering

Ställ ut sopkärlet senast kl 05:00 på hämtningsdagen och placera det på anvisad hämtningsplats, tänk på att plogbilen måste komma fram under snöröjningsperioden. För vissa enstaka eller avskilt liggande fastigheter kan fastighetsägare och kommun behöva träffa särskilda avtal om hämtställe.

  • Ställ avfallskärlen på anvisad plats
  • Tänk på att inte ställa avfallskärlen för nära brevlådor, träd eller bilar. 
  • Locket på avfallskärlet måste gå att stänga för annars finns det en risk att armen som hämtar upp kärlet inte kan hålla det tätt och då kan avfall ramla ut i fel fack. 
  • Kom ihåg att ställa ner matavfallspåsen från fryshyllan på dagen före hämtning. 

Ändring av turer i samband med helgdagar annonseras i kommunens egna Info-blad och här på hemsidan. Uppgifter om alla ändringar finns även i kommunens almanacka som delas ut i slutet av varje år.

För byte av hämtningsintervall, ändring av adressuppgifter eller ägarbyten kontakta kommunen.

Nytt matavfallssystem från 2023

Kommunen har från 2023 infört ett nytt matavfallssystem i Malå kommun. 
Läs mer om nytt matavfallssystem.

 

Senast uppdaterad den 25 juni 2024

Translate the website with Google translate.