En grön soptunna

Hämtning av hushållsavfall

Kommunen ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall som inte omfattas av producentansvar eller är farligt avfall.

 

Hämtning
2021 kör vi hämtningsturerna för hushållsavfall ojämna veckor. Turerna är indelade i olika geografiska områden. Vi hämtar på tisdagar i Malå samhälle samt gul och blå tur. Röd tur hämtas på onsdagar.

Blå tur: Rentjärn - Nåda - Aspliden - Fårträsk med omnejd.
Gul tur: Strömfors - Grundträsk - Lainejaur med omnejd.
Röd tur: Adak- Malå-Vännäs - Kokträsk med omnejd.

Se karta för turer 

Kärlen får inte fyllas mer än att locket går att stänga. Vill du byta storlek på kärlet kontakta kommunen. Bytet kostar 180 kronor. Kärlstorlekarna som finns är 120 liter, 190 liter, 370 liter och 660 liter. 
Taxan för alla avgifter finns att läsa här.

Placering
Ställ ut sopkärlet kvällen före sopkörningsdag och placera det så att sopkörarna kommer åt kärlet, men tänk på att plogbilen måste komma fram under snöröjningsperioden.

För mindre antal stopp med sopbilen placera flera kärl tillsammans på ett ställe, om det är möjligt. För vissa enstaka eller avskilt liggande fastigheter kan fastighetsägare och kommun behöva träffa särskilda avtal om hämtställe.

Du som har fritidshus betalar en grundavgift, men vill du ha sophämtning måste du meddela det. Fritidshusområden har möjlighet att gå ihop och ha gemensamt sopkärl. Sommarhämtning för fritidshus är mellan 1 maj och 30 september. Man kan också köpa etiketter för extra sopsäckar.

Ändring av turer i samband med helgdagar annonseras i kommunens egna Info-blad och här på hemsidan. Uppgifter om alla ändringar finns även i kommunens almanacka som delas ut i slutet av varje år.

För byte av sopkärl, ändring av adressuppgifter eller ägarbyten kontakta kommunen.

Senast uppdaterad den 20 april 2021

Translate the website with Google translate.