Regler och föreskrifter

I Renhållningsföreskrifterna kan fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och ansvar som olika aktörer har. Föreskrifterna är ett verktyg för att styra hanteringen av hushållsavfall och en rättslig grund för att ta ut renhållningstaxa, i det dagliga arbetet och vid tvister.

Här hittar du våra föreskrifter för renhållning:

Renhållningsföreskrifter
Bilaga 1-anvisningar
Bilaga 2-ordlista
Bilaga 3-kartor för hämtning- under arbete på grund av nya turer

Kommunen har det totala hanteringsansvaret för insamling och hantering av hushållsavfall med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.

Renhållningsorganisationen lyder under Kommunstyrelsen och insamling av hushållsavfall utförs i egen regi i samarbete med Norsjö och Sorsele kommunala renhållning, gemensamt kallad Trepartens renhållningsnämnd, och entreprenörer som kommunen anlitar.

Kärl för hushållsavfall ägs och tillhandahålls av kommunen medan fastighetsägaren har ansvar för skötsel och tillsyn. Vid byte av kärl kontakta kommunen via växeln tfn: 0953-140 00.

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.