Rapportera farligt avfall

En utökad anteckningsskyldighet började gälla 1 augusti 2020 och berör alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar och handlar med farligt avfall.

Från 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Läs mer:

Den senaste statistiken visar att det produceras över två miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men det är osäkra uppgifter och statistiken uppdateras bara vartannat år. Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten till att avfallet tas om hand på rätt sätt.  

Se Naturvårdsverkets film om rapportering av farligt avfall

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.