Avfallshantering för fritidshus

Denna information är riktad till dig som äger ett fritidshus i Malå Kommun. I samband med nytt avfallssystem som införts i kommunen så förändras förutsättningarna för avfallshanteringen avseende fritidshus.

Angående ert kärl

De gamla fritidshuskärlen tas bort och ni hänvisas till de nedgrävda behållarna för mat- och restavfall på den plats som passar dig bäst. Länk för att se vart de är placerade

På återvinningsstationerna för mat- och restavfallsbehållare kommer det också att finnas möjlighet att återvinna förpackningar av papp, plast, ofärgat och färgat glas samt tidningar och batterier.

Alla fritidshusägare hänvisas till återvinningsstationerna men du kan som fritidshusägare ansöka om abonnemang för eget kärl i stället för att lämna ditt avfall vid en återvinningsstation. Samtliga fritidshusägare måste aktivt registrera vilket abonnemang man vill nyttja.

Äger du ett fritidshus, följ länken för e-tjänst där du registrerar ditt val av abonnemang

Placering och tömning av kärl

Kärlen ska stå placerat vid vägkant/ trottoar med handtaget vänt från vägen, mot dike eller infart. Eftersom detta är en allmän information så är det svårt att ange exakt placering för just ert kärl. Om ni har grannar som är fast boende fråga då gärna dem på vilken sida av vägen kärlet ska stå vid hämtning, eller kontakta Malå Kommun kan vi instruera er var ni ska placera kärlet. Ring oss via växeln, tfn: 0953-140 00.

Tömning sker varannan vecka, se information på hemsidan om när kärlet töms hos er. För er som har sommarhämtning töms kärlet mellan den första maj och den sista september som är den ordinarie hämtningsperioden för fritidshus. 

Vi ber er även att registrera ert mobilnummer i vår sms-tjänst så vi enklare når er med information. 

Följ denna länk för att anmäla ert mobilnummer i vår sms-tjänst

Har ni frågor angående detta är ni välkomna att kontakta oss via Malå Kommuns växel, tfn: 0953-140 00

Senast uppdaterad den 7 maj 2024

Translate the website with Google translate.