Avfallshantering för fritidshus

Denna information är riktad till dig som äger ett fritidshus i Malå Kommun. I samband med nytt avfallssystem som införts i kommunen så förändras förutsättningarna för avfallshanteringen avseende fritidshus.

Angående ert kärl

Fritidshusabonnenter behåller fortsättningsvis det gröna kärlet. Kärlen ska taggas med etikett och för att vi ska tömma dem framöver så vi ber er ställa ert kärl synligt vid er fastighet så vi kommer åt det. Om ni vill sortera ert matavfall kan ni anmäla det hos Malå Kommun så byter vi ut ert kärl till ett avsett för sortering. Nya rutiner kommer att införas under 2024, mer information kommer att skickas ut närmare införandedatum. 

Placering och tömning av kärl

Kärlen ska stå placerat vid vägkant/ trottoar med handtaget vänt från vägen, mot dike eller infart. Eftersom detta är en allmän information så är det svårt att ange exakt placering för just ert kärl. Om ni har grannar som är fast boende fråga då gärna dem på vilken sida av vägen kärlet ska stå vid hämtning, eller kontakta Malå Kommun kan vi instruera er var ni ska placera kärlet. Ring oss via växeln, tfn: 0953-140 00.

Tömning sker varannan vecka, se information på hemsidan om när kärlet töms hos er. För er som har sommarhämtning töms kärlet mellan den första maj och den sista september som är den ordinarie hämtningsperioden för fritidshus. 

Vi ber er även att registrera ert mobilnummer i vår sms-tjänst så vi enklare når er med information. 

Följ denna länk för att anmäla ert mobilnummer i vår sms-tjänst

Har ni frågor angående detta är ni välkomna att kontakta oss via Malå Kommuns växel, tfn: 0953-140 00

Senast uppdaterad den 11 januari 2024

Translate the website with Google translate.