I

Sorteringsguide under bokstaven I:

Ibuzin
Sorteras som mediciner/läkemedel. Lämnas till Apotek.

Impregnerat trä
Sorteras som impregnerat trä. Lämnas till Återvinningscentral. 

Impregneringsmedel
Sorteras som farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Inbrottslarm
Sorteras som elektronik. Lämnas till Återvinningscentral. 

Infravärmare
Sorteras som återbruksföremål. Lämnas till Återvinningscentral.

Innerslang
Sorteras som brännbart. Lämnas till Återvinningscentral. 

Inomhustermometer
Sorteras som farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Inlines
Sorteras som grovavfall/brännbart. Lämnas till Återvinningscentral. 

Innerdörr (trä, med glas)
Sorteras som grovavfall/brännbart. Lämnas till Återvinningscentral. 

Insektsgift
Sorteras som farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral. 

Insulin
Sorteras som mediciner/farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral. 

Internit (mindre mängd)
Sorteras som asbesthaltigt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Ivasiva främmande växter
Sorteras som grovavfall/brännbart. Lämnas till Återvinningscentral. 

Isborr
Sorteras som återbruksföremål. Lämnas till Återvinningscentral. 

Isform
Sorteras som restavfall/soppåsen. Lämnas till Återvinningscentral. 

Isolering (utan asbest)
Sorteras som grovavfall/isolering och blåbetong. Lämnas till Återvinningscentral. 

Senast uppdaterad den 15 juni 2021

Translate the website with Google translate.