L

Sorteringsguide under bokstaven L:

Lack
Sorteras som farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral

Lacknafta
Sorteras som farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral

Lakan
Sorteras som grovavfalltextil. Lämnas till Återvinningscentral.

Laminatgolv
Sorteras som grovavfall/brännbar rest. Lämnas till Återvinningscentral.

Laminatskiva (träskiva)
Sorteras som grovavfall/trä. Lämnas till Återvinningscentral

Lampa (armatur)
Sorteras som elektronik. Lämnas till Återvinningscentral.

Lampskärm
Sorteras som Grovavfall/brännbar rest. Lämnas till Återvinningscentral.

Lampsladd
Sorteras som elektronik. Lämnas till Återvinningscentral.

Laptop
Sorteras som elektronik. Lämnas till Återvinningscentral.

Laptopbatteri
Sorteras som batterier. Lämnas till återvinningscentral.

Lastpall
Sorteras som grovavfall/trä. Lämnas till Återvinningscentral.

Lavalampa
Sorteras som farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Lecakulor
Sorteras som grovavfall/ jord, sten, tegel, betong. Lämnas till Återvinningscentral.

Led-lampa
Sorteras som elektronik. Lämnas till Återvinningscentral.

Led-list
Soprteras som elektronik. Lämnas till Återvinningscentral.

Leksak (betteridriven, utan batteri)
Sorteras som elektronik. Lämnas till Återvinningscentral.

Leksak (plast, ej batteridriven)
Sorteras som grovavfall/ hårdplast. Lämnas till Återvinningscentral.

Leksak (plåt)
Soretras som grovavfall/ metall. Lämnas till Återvinningscentral.

Leksaker (plast/trä/tyg)
Sorteras som grovavfall/ brännbar rest. Lämnas till Återvinningscentral.

Leksakskratta (plast)
Sorteras som grovavfall/ hårdplast. Lämnas till Återvinningscentral.

Leksaksspade (plast)
Sorteras som grovavfall/ hårdplast. Lämnas till Återvinningscentral.

Lim
Sorteras som farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Linisolering
Sorteras som grovavfall/brännbar rest. Lämnas till Återvinningscentral.

Linolja
Sorteras sim farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Linoljeförorenat avfall
Sorteras som farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Litiumbatteri
Sorteras som batterier. Lämnas till Återvinningscentralen.

Ljuddämpare
Sorteras som grovavfall/metall. Lämnas till Återvinningscentral.

Lock (metall)
Sorteras som metallförpackningar. Lämnas till Återvinningsstation.

Lock (plast)
Sorteras som plastförpackningar. Lämnas till Återvinningsstation.

LP-skivor
Sorteras som grovavfall/ brännbar rest. Lämnas till Återvinningsstation.

Luftkanal (eternit, mindre mängd)
Sorteras som asbesthaltigt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Luftkanal (eternit, större mängd)
Sorteras som asbesthaltigt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Lump
Sorteras som grovavfall/ textil. Lämnas till Återvinningscentral.

Lut (Natron lut)
Sorteras som farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Lysrör (max 10 st)
Sorteras som elektronik. Lämnas till Återvinningscentral.

Lysrörsarmatur (utan lysrör)
Sorteras som elektronik. Lämnas till Återvinningscentral.

Låda (papp)
Sorteras som pappersförpackningar. Lämnas till Återvinningsstation.

Låda (trä)
Sorteras som grovavfall/trä. Lämnas till Återvinningscentral.

Lågenergilampa
Sorteras som elektronik. Lämnas till Återvinningscentral.

Läkemedel
Sorteras som medicin/läkemedel. Lämnas till Apotek.

Läskburk (ej pant)
Sorteras som metallförpackningar. Lämnas till Återvinningsstation.

Läskflaska (glas, ej pant)
Sorteras som glasförpackningar. Lämnas till Återvinningsstation.

Läsktråg (kartong)
Sorteras som pappersförpackningar. Lämnas till Återvinningsstation.

Läsplatta
Sorteras som elektronik. Lämnas till Återvinningscentral.

Lösningsmedel
Sorteras som farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Löv
Sorteras som trädgårdsavfall. Lämnas till Trädgårdstippen.

Senast uppdaterad den 18 januari 2022

Translate the website with Google translate.