N

Sorteringsguide för bokstaven N:

Nagellack
Sorteras som farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Napp
Sorteras som restavfall/soppåse. Lämnas till kärl eller fack för restavfall/soppåse.

Naproxen
Sorteras som medicin/läkemedel. Lämnas till Apotek.

Natriumhydroxid
Sorteras som farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Natronvattenglas
Sorteras som farligt avfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Nattduksbord (trä/ spånskiva)
Sorteras som grovavfall/ trä. Lämnas till Återvinningscentral. 

Naturgips (pulver, i säck)
Sorteras som grovavfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Naturläkemedel
Sorteras som restavfall/soppåse. Lämnas till kärl eller fack för restavfall/soppåse.

Nesspressoförpackning
Sorteras som metallförpackning. Lämnas till Återvinningsstation.

Nezeril
Sorteras medicin/ läkemedel. Lämnas till Apotek.

Nipaxon
Sorteras som medicin/ läkemedel. Lämnas till Apotek.

Nyckel
Sorteras som grovavfall/ metall. Lämnas till Återvinningscentral.

Nödbloss
Sorteras som udda avfall för hushåll. Lämnas till Återförsäljare.

 

 

 

Senast uppdaterad den 18 januari 2022

Translate the website with Google translate.