W

Sorteringsguide för bokstaven W:

Wearher Board (GMH2)
Sorteras som grovavfall. lämnas till Återvinningscentral.

Wellpapp (små mängder)
Sorteras som pappersförpackningar. Lämnas tillå Återvinningsstation.

Wellpapp (stora mängder)
Sorteras som grovavfall. Lämnas till Återvinningscentral.

Wellpapplåda
Sorteras som grovafall. Lämnas till Återvinningscentral. 

Wellpapplåda (mindre)
Sorteras som pappersförpackningar. Lämnas till Återvinningscentral.

Whiteboardtavla
Sorteras som metall. lämnas till återvinningscentral.

Wokpanna
Sorteras som metall. lämnas till Återvinningscentral.

Senast uppdaterad den 8 februari 2022

Translate the website with Google translate.