Kommunalt dricksvatten

Vatten i Malå
I Malå samhälle, Adak, Aspliden, Björkland, Rentjärn, Rökå och Springliden produceras och distribueras av Tekniska avdelningen, Malå kommun. Det kommunala dricksvattnet kontrolleras regelbundet, först och främst genom egenkontrollen men också genom miljökontorets offentliga kontroll.

Övriga byar och fastigheter får sitt dricksvatten från gemensamma vattenföreningar eller egna brunnar. Drygt en miljon människor i Sverige har egen brunn i sitt permanentboende. Lika många har det i sitt fritidshus. Det är lika viktigt att dessa människor har ett gott och hälsomässigt bra dricksvatten som de som får sitt vatten genom kommunens försorg.

Senast uppdaterad den 23 maj 2019

Translate the website with Google translate.