Taxa livsmedel

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut kontrollavgifter utifrån kommunfullmäktiges beslut om timavgift för livsmedelskontrollen.

  • Timtaxan för livsmedelskontroll är för närvarande 1203 kr/timme.
  • Registrering av livsmedelsverksamhet debiteras 993 kronor.
  • Extra offentlig kontroll/uppföljande kontroll debiteras 993 kr per påbörjad kontrolltimme.

Här hittar du livsmedelstaxan

 

Senast uppdaterad den 26 januari 2021

Translate the website with Google translate.