Driva livsmedelsverksamhet

Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt samt att det som presenteras på till exempel en meny är det som faktiskt serveras.

För att lättare kunna strukturera upp lämpliga rutiner finns branschriktlinjer, framtagna av branschorganisationer, som kan vara till hjälp. Bland annat finns riktlinjer för hur den egna kontrollen kan se ut och fungera. Ta gärna hjälp av dessa.

Här är de vanligaste branschriktlinjerna:

 • Säker mat i din butik
 • Säker mat i servicehandeln
 • Vård, skola och omsorg – säker mat
 • Bageri och konditori
 • Restaurang
 • Säker mat i idrottsrörelsen
 • Laga mat utomhus

Informationsbroschyrer

Livsmedelsverket har även flertalet broschyrer där du får du mer information kring specifika områden som exempelvis:

 • Försäljning av små mängder primärprodukter
 • Öppna kafé
 • Importera färdigförpackade livsmedel
 • Exportera livsmedel
 • Märkning av förpackade livsmedel
 • Rådgivning i livsmedelskontrollen

Läs mer här på livsmedelsverkets hemsida

Förändring & upphörande av livsmedelsverksamhet 

Om du gör en betydande ändring av din livsmedelsverksamhet ska du omgående anmäla förändringen till miljökontoret.

Sådana förändringar är till exempel:

 • ombyggnation
 • förändring av din hantering från exempelvis butik till pizzeria
 • förändring av sortiment och tillverkningssätt
 • förändring av till exempel antalet portioner du serverar
 • om du lägger ner din verksamhet eller lämnar över till någon annan person inom samma organisationsnummer.

Flera av exemplen ovan gäller också om du är ansvarig för en vattenanläggning.

Vid upphörande eller förändring, vänligen använd blankett som du hittar i blankettbanken i textpuffen.

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

Translate the website with Google translate.