Language Lättläst Lyssna E-tjänster
Burar med elskrot på återvinningscentralen

Avfall och återvinning

Vi ska ta hand om det avfall som blir i vår dagliga vardag på bästa sätt och spara naturens resurser.
Innan du kastar ditt skräp fråga dig om det går att återanvända, sälja eller ge bort.
Allra bäst är att inte skapa några sopor alls.

Kommunens ansvar
Renhållningens ansvarsområde innefattar insamling och omhändertagande av hushållsavfallet i kommunen, skötsel och drift av återvinningscentralen.
Insamling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall utförs i egen regi i samarbete med Norsjö och Sorsele kommunala renhållning, gemensamt kallad Trepartens renhållning och entreprenörer som kommunen anlitar.

I Malå kommun hämtar vi hushållsavfall jämna veckor under 2019.

Återvinning och avfallssortering
Läs mer om återvinning och avfallssortering i respektive flik.

Renhållningsföreskrifter
Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning. Den innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshanteringen. Här kan du se vilka skyldigheter och vilket ansvar som både fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare har.


Föreskrifter för avfallshantering finns här

Bilaga 1  anvisningar
Bilaga 2 ordlista
Bilaga 3 kartor

Senast uppdaterad den 15 oktober 2019

Translate the website with Google translate.